cápa

Általában rossz partnerkapcsolat. Nôi álomban: harag, irigység, rosszindulat. Férfiálomban: zsörtölôdô, rideg feleség vagy partner. Döglött cápa: szabadulni akarsz valakitôl, de tartasz a haragjától. Nôk álmában a döglött cápa jelent olyan barátnôt, aki ha akar, tud kellemetlenséget okozni, ezért alárendelt helyzetben vagy vele szemben.


cár

Családi perpatvar, hatalmaskodó, kíváncsi hozzátartozó.


cégtábla

Társasághiány; gátlás; nem tudod felhívni magadra a figyelmet, bár érdemes vagy arra.


cékla

Nyakas szeretô; civódás; szerelmi presztízsharc.


cella

Kimerültség. Olyan programjaid voltak, amiken nem szívesen vettél részt.


celofán

Beavatottnak érzed magad, úgy gondolod, sokat tudsz


céltábla

Tévedés, melléfogás; nem játszod jól a szerepedet.


cenzor

Olyan normákat erôltetsz magadra, amelyekkel nem értesz egyet.


cérna

Szakítás, amely fájdalmat okoz. Idôs ember álmában fehér cérna: messzire került gyerek jele. Gyermekálomban a fehér cérna: érzelmi elhanyagoltság. Piros cérna: szerelmi bánat. Fekete cérna: gyász, elszakadás.


ceruza

Alkotókedv, jó kezdeményezés. Színes ceruza: megszabadulsz egy unalmas tevékenységtôl, ügyesen intézed dolgaid.


ceruzahegy

Pontosság, precízen végzett munka. Kitört ceruzahegy: kis munkahelyi kudarc, amit érdemtelenül szenvedsz el.


cet (bálna)

Magabiztosság, jó fellépés, értelmes bátorság. Jól tudod képviselni a saját érdekeidet. Cethal, ha lenyel: magadban keresed a hibát; amiért egy elképzelésed nem valósulhatott meg, holott egyéb, rajtad kívülálló körülmények hiúsították meg tervedet.


cigány

Általában szerencse. Cigányprímás: nyereség.


cigaretta

Ördekes, hogy dohányzó ember álmában szinte soha nem fordul elô, de ha mégis valószínûleg le fogsz szokni róla. Ha felhagytál a dohányzással és cigarettáról álmodsz: az elhatározásod erôs. Nem dohányzó ember álmában a cigi: kielégítetlenség.


ciklon

Nagy meglepetés; merôben új érzelmek.


cilinder

Önbizalomhiány; gyengeség, amelyet palástolni igyekszel.


címer

Nagyképûsködés, fellengzôsség. Címert látni valakinek a homlokán: túlbecsülöd az illetôt; elfogult, netán alázatos vagy. Lelkiismereted nyugtalan.


címtábla

Ha saját neved áll rajta: elkerülhettél volna valami kellemetlenséget, ha jobban figyelsz. Ha más nevét látod: fogékonyság; szívesen tanulsz másoktól.


cipô

Utazás. Rossz cipó: kedved ellen való mozgás, hiábavaló út. Kerner szerint: cipô, amely nem a lábunkra van szabva: jelent kedvünk ellen való utazást. Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Cipôbôl inni: kivagyiság; hencegés; különös szokások. Cipót tisztítani: rajongás. Cipó, ami olyan nehéz, hogy nem tudod benne felemelni a lábad: olyan helyre kell menned, ahová nagyon nem szívesen mész. Férfiálomban nôi cipô: minél csinosabb, annál alárendeltebb vagy egy kapcsolatban. Szakadt, rongyos cipô: nem szereted a partnerod, magad sem érted, miért ragaszkodsz hozzá, méghozzá szenvedélyesen.


cirkusz

Felnôtt ember álmában: alakoskodás, hidegfejûség; megjátszott segítôszándék; tetszelgés. Nagyon gyakran álmodnak cirkuszról azok, akik elôszeretettel tüntetik fel magukat jóságos, áldozatkész személyeknek, mások csip-csup ügyeivel, bajaival foglalják el magukat, nemegyszer felnagyítják azokat, közvetlen környezetükkel szemben azonban kemények, türelmetlenek, könnyen rendeznek jelenetet. Cirkuszsátor, ami belül üres: leleplezôdés; átlátnak rajtad. Gyermekálomban a cirkusz: egészséges szereplési vágy; ami kiéletlen.


cirkuszi mutatvány

Túl akarsz járni mások eszén: fölöslegesen bonyodalmat okozol. Egyenességgel többre mész!


colstock

Nôk álmában: kíméletlen elszámoltatás. Férfiak álmában: feszengés különbözô butaságok miatt.


csalán

Jó értelemben vett hiúság, egészséges törekvések.


csap

Malackodás. Olyan csap, ami alatt nincs felfogóedény és a földre folyik belôle a víz: könnyelmû költekezés.


csapágy

Tehetetlennek érzed magad, nem tudsz megbirkózni egy tényleg nagyon nehéz feladattal.


csapda

Túlzottan is vigyázol arra, hogy ne kövess el hibát; többre vagy képes, mint amennyit vállalsz.


csapos

Nem sajnálod a pénzt, ha jó kedved van.


csarnok

Megtorpansz egy ügy kezdetén; feladod elhatározásod. Vásárcsarnok: jó kedély; értelmes de nem túl messze mutató célok; nagy elhatározás.


csasztuska

Akkor is örülsz az életnek, ha rossz sorod van. Feljegyzés 1951-bôl.


csatorna

Rossz lelkiismeret. Csatornából elômászó állatok: titkolni akarod a múltat. Ha ember vagy emberek jönnek elô a csatornából: félsz, hogy könnyelmûen kifecsegett titkodat többen is megtudják. Csatornában eltévedni: csak nagyon áldozatosan tudsz rendet tartani a környezetedben, a kapcsolataidban. Csatornába beleesni: ismerôseid vagy barátaid miattad összekülönböznek.


csecsemô, kisbaba

Szomorúság, kiszolgáltatott helyzet. Várandós álmában: félelem a szüléstôl. Fiatal lány álmában, akinek még nincs gyermeke: tudat alatti vágyakozás a gyermekre. Idegen csecsemôt találni: egy régen elkövetett hibád emléke: Csecsemô, ha beszél: intelem, amit nem veszel komolyan. Világító csecsemô: régi, nagyon szomorú emlék; jóvátehetetlen mulasztás.


cselló

Örzékenység. Férfiálomban: plátói szerelem, rajongás; nôk álmában: kifinomultság.


csempe

Ha szépen rakott: pontatlanság. Törött, repedezett csempe: hiábavaló igyekezet.


csempészni

Ögy érzed, hogy megkárosítottak; megbántál egy ajándékozást.


csiga

Türelmetlenség. Csigát enni: ha jólesik flört; ha utálkozva eszed: nem kívánt testi kapcsolat.


csigalépcsô

Zavarodottság, félelem, Csigalépcsô ha a semmibe vezet: Képtelen vagy a célod elérésére, valami mindig meggátol.


csikó

Álmaid nem válhatnak valóra. L. még: ló.


csillag

Nôi álomban: elhamarkodott ítélet, rossz döntés. Férfiálomban: munkahelyi siker, elismerés. Csillagos ég: felfoghatatlan a számodra egy hozzád közelálló személy viselkedése, nem találsz magyarázatot a megnyilvánulásaira. Hullócsillag: még helyre tudsz hozni valamit, amit kellemetlennek tartottál, és ami elmúlni látszik; esetleg felhagysz valami rossz szokással. Csillagos homlokú állat: gyengédség. Esti csillag: reménység, szeretet.


csillár

Túlértékelt felismerés; nagyobb jelentôséget tulajdonítasz ötletednek, mint amit megér. Nôi álomban: féltékenység egy barátnôre, versengés. Férfiálomban: hiúság, keménység.


csipke

Ögyesen megoldott feladat; célirányos viselkedés.


csipkebokor

Erô, szilárdság. Ögô csipkebokor: közösségért végzett munka, tevékenység.


csirke

élô: megtalálsz egy elveszettnek hitt dolgot. Levágott bontott csirke: utálattal, dühvel végzett munka; úgy érzed sokat teszel másokért és ezért haragszol, dühöngsz; látványos és nemegyszer kéretlen áldozatot hozol, hogy aztán sajnálhasd magad.


csizma

Járás-kelés, komissiózás. Férfiálomban: elegáns nôi csizma: alárendelt helyzetbe kerültél, kitolnak veled. Nôi álomban: nehéz férficsizma: kiprovokálod, hogy bántsanak, szeretsz szenvedni.


csô

Huncut gondolatok, eleven természet.


csók

Általában önmagáért beszélô álom, de ha valaki olyat csókolsz meg álmodban, akit ébren eszedbe sem jutna: kutass az álombéli megcsókolt ismeretségi körében, még inkább a közös ismerôsök között, megtalálod, akihez vonzódsz.


csokoládé

Pénz, anyagiasság. Csokoládét enni: kicsinyesség, fukarság. Ez alól kivételt képez, ha fogyókúrázó álmodik csokoládéról, ebben az esetben egyszerû vágyakozás.


csokor

Rendezgetés az érzelmeidben. Csokrot kötni: emlékeidet a pillanatnyi hangulatodnak rendeled alá, ugyanazt a személyt vagy eseményt a múltadban hol így, hol úgy értékeled.


csomag

Csomagot kapni: valamit elmulasztottál, elfelejtettél. Csomag, amit félsz kibontani: nem mersz szembenézni az igazsággal, ragaszkodsz a tévedésedhez.


csomagolni

Ruhanemût: szerelmi bánat. Bútort csomagolni: egy régi megszégyenülés emléke.


csónak

Férfiálomban: nô, akivel szemben tiszteletet és barátságot kellene érezned, ehelyett Te egészen másképp méregeted. Nôi álomban: partnereddal szemben a barátnôdet részesíted elônyben; ôt avatod be titkos dolgaidba; kibeszélsz, kigúnyolsz valakit, aki vonzódik hozzád.


csontváz

Nem látod a lényeget, felületes vagy. Ruhába öltözött csontváz: pontatlan emlékezet; bedôlsz valakinek, nem veszel észre egy alapvetô jellemvonást; félrevezethetôség.


csôsz

Egy ártalmatlannak tûnô megjegyzéssel megbántanak, az elevenedre tapintanak.


csótány

Felgyülemlett tennivaló, halogatott munka; esetleg rossz véleménnyel vagy magadról.


csúszda

Célkitûzés. Egyenes csúszda: jó úton haladsz. Minél gyorsabban csúszol annál könnyebben elérded. Azonban ha már félelmetesen meredek, szinte zuhansz: elbizonytalanodtál, félelmek a dolog kimenetelével kapcsolatban. Kanyargós csúszda: olyan akadályok amelyeket te magad képzel az elméddel. Csúszda elágazással: döntésképtelenség egy helyzetben.


csúszós út

Veszélyérzet; nem szabsz határt magadnak, elragadtattad magad egy barátoddal szemben.


cukor

Elszántad magad valamire, amit véghez is viszel. Szétszórt kockacukor: akadályozzák terveid valóra váltását.


cukorka

Szerény tervezgetés. Többre is képes vagy.


cukrászda

Közeli barátod mulasztott veled szemben, elfeledkezett valamirôl, amit fontosnak tartasz.


cumi

Nagy titokban olyasmit csinálsz, amiért restelled magad.