Házak a Rák jegyében

A Rák típusú otthon jellemzôi: kényelem, puhaság, színek, romantika. Ös persze ama titokzatos kapcsolat a tengerrel, mely a Holddal, lélekkel együtt a kiismerhetetlen és titokzatos Rákocska sajátja.


 A keleti szemlélet alapján a Rák yin jellegû jegy. Vagyis lágy, nôies, ám ahogy az lenni szokott mindennel, ami túl lágynak mutatkozik, belül nagyon erôs, domináns és független, aki folyton keresi az a.) meghittséget, b.) a változatosságot. Mindezt egyáltalán nem evidens, nyílt módon, mint pl. a Vízöntô, akirôl süt, hogy szabad, mint a madár, a Ráknál inkább lelki szintû dominanciáról és változatosságról beszélünk, amit befelé intenzíven, kifelé szerényen él meg.  A meghittséget szolgálja a tipikus Rák otthon is. A kényelem leginkább az ülôbútorok jellegében mutatkozik, lakásában a fotelok, kanapék mintha átölelnének. A puhaság a textúrákban van jelen: takarók, párnák, bolyhos szônyegek, mindezt finom kelmék egészítik ki. A színek általában nôiesek, ragyogóak. És valamiképpen megjelenik a romantika is, ez lehet csipke, hímzés, vagy Rák jegyû férfi esetében gyertya, illatmécses.Az asztrológusok hangsúlyozzák, hogy személyes asztrológiai képletünkben sohase jelentkezik vegytisztán a Napjegyünk, hiszen a többi bolygó, fényszög és állás mind befolyásolják a személyiségjegyeket, mégis, a Rák napjegyû emberrôl elmondhatjuk, hogy otthona marasztaló, idôtlen, ha egyszer fölkeresed, akkor biztosan  leültet, megkínál valami sk. finomsággal, hosszan társalog és meghallgat. Aztán ô is beszél, majd újra téged beszéltet, és így kerülsz egyre bensôségesebb (lelki) viszonyba vele, hiszen neki az idô az édes kis semmiség, úgy, ahogy neked sose, szétmálló palacsinta, mint a Salvador Dalí képen az órák. A Rák-dominanciájú otthon idôtlen és idôtálló, oldott, és feloldó légkörrel bír, ezt a vidéki (country) stílus hozza leginkább. Ha ezt az otthonosságot kívül nem tudja megteremteni, akkor a Rák belül keresi a "Hol vagyok otthon, ahol te is otthon lehetsz velem?" kérdésre a választ.   Az alábbi házakat ezen ismertetôjegyek alapján válogattam: 1. Vidéki kôház a kényelem jegyében 2. Színes mediterrán vidéki ház Angliában: puha és finom felületek

 3. Vintage és shabby chic: romantika

 4. Tengerparti nyaraló Formenterán: idôtlenség