Japán kézrátételes energia gyógyászat – Reiki

Az egészség megôrzése hozzá tartozik az önvédelemhez, mind Testi, mind Szellemi, mind Lelki síkon. A gyógyítás egy különleges fajtája a Japánból származó kézrátételes energia gyógyászat, a REIKI, mellyel foglalkozunk.


 A Reiki jelentéseA japán reiki “titokzatos légkör; spirituális erô” a kínai lingqi-bôl vett kölcsönszó. A japán összetett szó egyesíti a rei mint “szellem, lélek, természetfölötti, csodás, isteni, éteri lény”, és ki mint “spirituális energia, vitális energia, életerô, az élet energiája” szavakat. A japán reiki szó jelentése a rei: csodás, isteni, éteri, természetfeletti; és a ki: energia, életerô, vitalitás szavakból áll össze. Tehát egész egyszerûen „magasztos energia” lehetne a magyar jelentése a reikinek. A magyar reiki a japán kölcsönszó átírása. A reiki szófaja lehet fônév (mely egyaránt vonatkozhat a vélt energiára és az azt felhasználó kezelési módszerre), melléknév vagy ige. Néhány nyugati szerzô a reiki-t pontatlanul “univerzális energia”-ként fordítja. Ez a kovácsolt kifejezés elkerüli a japán reiki szó “titokzatos; kísérteties” negatív konnotációit, de részben tévesen fordít: a ki életenergiát jelent, de a rei-nek nincs “univerzális” jelentése. A reiki kifejezés egy nyugaton elterjedt rövidített szóhasználata a teljes japán szókapcsolatnak japánul Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho = Usui Reiki Gyógyítás Módszere a test és az elme fejlesztése révén. Mi a Reiki? Honnan származik?A reiki egy energetikai rendszer, melyet Mikao Usui (1865–1926) japán orvos és szerzetes fejlesztett ki 1922-re.Egyszerûen fogalmazva az univerzális energia csatornázást értjük legtöbben e szó felett. Amit ma Reiki néven ismerünk, egy egyszerûsített szóhasználata a teljes kifejezésnek: japánul “Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho” = Usui Reiki kezelés módszer az elme és a test fejlesztésére. Mikao Usui, az alapító így ír errôl: “a boldogság megidézésének titkos módszere, csodás gyógyír minden betegségre”. A Reiki egy mindenki által megtanulható és hatékonyan alkalmazható energetikai gyógymód és életmód, melyet több millió ember gyakorol szerte a világon. Usui mester éveken keresztül fejlesztette a reiki rendszerét és kezelését, de a Kurama-hegyen történô három hetes böjt és meditáció után világosodott meg a reiki képesség átadásával kapcsolatosan. (Teljes történet a tanfolyamon) Az 1922-es elvonulás után Usui Tokióba költözött és megalapította a Usui Reiki Ryoho Gakkai-t, az Usui Reiki Gyógyító Társaságot. Usui csodálta Meiji császár irodalmi alkotásait és a Reiki-rendszer kidolgozása közben a császár néhány munkáját egy sor erkölcsi alapelvbe foglalta össze, melyek késôbb “Reiki Alapelvek”-ként váltak ismertté (japánul “Gokai”). Számos Reiki-oktató és -gyakorló igyekszik követni ezt az öt alapelvet, melynek egyik fordítása a következô: “A boldogság megidézésének titkos módszere; a csodálatos gyógyszer, mely test és lélek minden betegségét meggyógyítja: Csak a ma-Nem leszek dühös,-Nem aggódom,-Hálás vagyok,-Szorgoskodom a karmámon,-Kedves leszek az emberekhez! -Reggel és este ülj le Gassho-tartásban és szívedben hangosan ismételd el e szavakat. A test és lélek fejlôdéséért, Usui Reiki Ryoho – Mikao Usui, az alapító.” Hogyan jutott el a Reiki hozzánk?Usui több mint 2 000 embert avatott be a Reikivel való gyógyításba. Tanítványai közül tizenhatan folytatták a képzést Shinpiden szintig, ami a mesteri szintnek felel meg. Usui halála után egyik tanítványa, Chujiro Hayashi (1880 – 1940), kilépett az Usui Reiki Ryoho Gakkai-ból és megalakította saját egyesületét. Hayashi nagyobb hangsúlyt fektetett a fizikai test gyógyítására, egyszerûsítette a Reiki-tanításokat és rendszerbe foglalta a technikákat. Hayashi avatta be és képezte Hawayo Takata-t (1900-1980), aki az Amerikai Egyesült Államokba visszautazva országszerte gyakorolta a Reikit és beavatásokat végzett az elsô két szintre. Takata asszony 1976-ban kezdte a Shinpiden szintre való beavatásokat és bevezette az e szintnek megfelelô Reiki mester fogalmát. Takata 1979-ben bekövetkezett haláláig 22 Reiki mestert képzett ki. A Japánon kivül történô Reiki-oktatás legnagyobb része az ô munkájának köszönhetô. Ezen mesterek egyike, maga Takata asszony unokája, Phyllis Lei Furumoto-1948Phyllis Lei Furumoto egyik tanítványa Sripad Bhanu Swami, aki ugyan Japán, de már több mint 30 éve Indiában él, mint szerzetes. ô Baktai Ádám reiki mestere. Ezen a vonalon Baktai Ádám az elsô, nem-Japán a tanítványi láncolatban, és ô Horváth Ádám shidoshi-ho a Bhima Dojo vezetôjének Reiki mestere. 2011 júliusában, egy nepáli utazás során látta jónak, hogy a legmagasabb fokozatba is beavassa ôt. ô pedig mivel úgy érzi, hogy a REIKI egy olyan tudás ami nagyban hozzá járul az emberiség pozitív irányba való haladásán, így igyekszik továbbadni azt. Úgy ahogy kapta… A reiki, mint gyógyászati rendszer 3 szintbôl áll.SHODEN - Az elsô beavatás után, képes leszel a kezeid érintésével gyógyítani.OKUDEN - A második behangolás után megtanulod, hogy fizikai, érzelmi és/vagy távgyógyítás irányába hogyan fokuszáld az energiáikat. Mindehhez 3 szimbólum elkészítését is megtanulod.SHINPIDEN- A harmadik beavatás után képes leszel másokat is felhatalmazni a reiki használatára. A harmadik szintet hívják nyugaton a mester szintnek. Miért szükséges Reiki tanfolyamot végeznünk, hogy Reikizhessünk?A kézrátételes gyógyítás, az energia átadás mindannyiunk alapvetô képessége. Vannak akiknek meg van, de a legtöbben elfelejtették, vagy nem a kultúrájuk része. Mikao Usui mesternek kinyilatkoztatódott, hogy miként lehet ezt a szunnyadó képességedet felerôsíteni, egy beavatási folyamat által. Ez nem egy új dolog, hanem nagyon is ôsi módszer, csak 1922-ben “szállt alá újból”. A Reiki tanfolyamon megtudhatod, hogy pontosan miként is mûködik ez a dolog, és hogyan tudod azt a saját, vagy mások gyógyítására használni minél hatékonyabban. A Reiki tanfolyamon elsajátíthatod, hogy miként használd a mindennapjaidban a Reiki energiát egy hatékony terápiás módszerként, legyen fizikai, vagy finom fizikai problémád. Ez a mai rohanó és stresszel telített világban egy nyugodt módszer arra, hogy harmóniában élhessen a tested a szellemed és a lelked. Elfáradunk az energia adásában?Van sokféle energia áramoltató módszer, ahol az ember különféle energiákkal dolgozik. ezek nagy része saját bio energiás módszer, amivel a saját energiáddal dolgozol, vagyis energiát veszítesz. A Reiki azonban nem ilyen. A Reiki használatakor, nem “duracell” elem leszel, hanem egy csatorna, vagy tölcsér, és az univerzummal kerülsz kapcsolatba, az Univerzum végtelen energiáit áramoltatod át magadon, így a kezelések folyamán nem csak az akit kezelsz, hanem te saját magad is feltöltôdsz. Hogyan történik a Reiki kezelés?Magadat bárhogy kezelheted, de a legjobb fekve, vagy egy széken ülve, vagy más olyan meditációs tartásban. A kezelô elhelyezi a páciens felett a kezét, vagy rá helyezi, ô meg kellemes áramlást, bizsergést, melegséget, vagy hûsítést érez. Néhányan kellemes lebegô érzésrôl számolnak be, vagy nagyon mély ellazulásról. Az is elôfordulhat, hogy a páciens elalszik a kezelés folyamán, úgy megnyugszik a kellemes energia hatására. A Kezelés lehet egy 7 tradicionális fogásból álló “átlagos” kezelés, vagy egy gyors, csak pár perces energia átadás, de akár egy hosszabb, több fogásból álló komolyabb energetizálás. Attól függôen, hogy a páciensnek mire van szüksége. Vannak-e ellenjavallatai a Reiki gyógymódnak?A Reiki inteligens és jóindulatú energia, vagyis nem lehet vele ártani. Nem lehet vele hibázni, vagy rosszat tenni. Használata bármikor a szervezet javára válik minden körülmény között. (Kivéve csont törés esetén, mert akkor elôször helyére kell illeszteni a csontokat, nehogy rosszul forrjanak össze.) Nem kell félned mellékhatásoktól, rossz érzésektôl, élményektôl, a Reiki egy teljesen pozitív energetizáló módszer. A gyakorlat egy részét, a reikis kézrátételt az USA-ban hivatalosan is a kiegészítô és alternatív orvoslások egyikének tekintik.  Bárki lehet egészséges...  RAI-REIKI... A Reiki japán eredetû szó, Dr. Mikao Usui által mintegy 150 évvel ezelôtt újra felfedezett gyógyító rendszer, amely az intelligens isteni energia közvetítésén alapul, kizárólag élôlényekre, emberekre, növényekre állatokra alkalmazható.  Gyorsan, egyszerûen megtanulható és alkalmazható hatékony módszer.  A reiki kezelés során nem kellenek különbözô technikák, mivel a reiki intellingens isteni volta által odaáramlik, ahol a kezelt személynek a legnagyobb szüksége van rá.  - Kezeléseid során tapasztalni fogod, nincs két egyforma reiki kezelés ugyanazon személynél sem, mert mindig az történik ami a kezelt személynek akkor abban a helyzetben a legjobb.A reiki kezelés során csak azt történik, aminek meg kell történnie.  - A reiki gyógyító, az általa kezelt személy számára csak leközvetíti a reiki energiát.  - A reiki egyetlen szabálya az, hogy a kezelt személy engedélyt adjon a gyógyítónak a kezelésre.  - A reiki tökéletesen pozitív, és a helyzettôl vagy az állapottól függetlenül semmilyen élônek nem tud ártani.  - A reiki energia kortól nem tôl függetlenüll hatásosan alkalmazható.  - Idôsek, csecsemôk, kisgyerekek és az állatok, valamint a növények is egyformán pozitívan reagálnak a reiki-gyógyításra.  - A reiki energia csökkenti a fájdalmat, lazítja a feszes izmokat, és lecsendesíti az érzelmeket.  - Az egészséges emberre és állatra a reiki pihentetôén és fiatalítóan hat.  - Amikor valaki haldoklik, a reiki megkönnyíti a folyamatot, ám nem tartja vissza a tervezett idôben való távozást.  - A reiki vigaszt és segítséget jelent a gyászoló szereteknek is.  - Míg a reiki a legtöbb veleszületett rendellenességet nem gyógyítja, világos javulást idéz elô még a látszólag reménytelen esetekben is.  - A folyamatosan fennálló akadályozottságállapotában élôk körülményeit a reiki-energia nem képes helyreállítani, ám segít abban, hogy a korlátozottsággal való együttélést a lehetô legjobban megkönnyítse.  - Amputált végtagot vagy más testrészt a reiki nem tud visszahelyezni, de segít a veszteség feldolgozásában és az új helyzetnek megfelelô életforma kialakításában.  - A reiki nem a gyógyítótól származik, hanem a gyógyítón keresztül a világegyetembôl. A gyógyító nem kezeskedhet arról, mi történik a gyógyítás alatt. Valójában néha semmi sem történik. Vagy semmi pillanatnyilag érzékelhetô. A gyógyító azért sem felelôs, ha nem következik be gyógyulás.  Nagyon jó oka lehet ennek. Talán az illetô karmája az, hogy teljes mértékben megtapasztalja a betegségét, még akkor is, ha az a halálához vezet. A halál is gyógyítás.  A reiki gyógyításban részesülô személy tudatosan vagy tudattalanul el is utasíthatja a reiki energiát, és úgy határozhat, hogy fenntartja a betegségét, vagy, hogy meghal. Lehet valakinek oka a betegsége megôrzésére; valami olyasmit nyerhet általa, amihez más módon nem juthat hozzá. Talán egy ideig gondoskodásban akar részesülni.  - A reiki tiszteletben tartja minden ember szabad akaratát. Ha az illetô elutasítja a reiki energiát, a gyógyító nem tehet többet. Amikor új, vagy tapasztalatlan gyógyítóval fordul ez elô, megingathatja annak bizalmát fôleg abban az esetben, ha a kezelt személy kitart a mellett az állítása mellett, hogy beengedi magába az energiát - ám valójában nem.  - A gond a kezelt személyben van, nem a gyógyítóban van. Legyünk tudatában annak, hogy ez a fajta tartózkodás megeshet, és hogy megtettük a tôlünk telhetô legtöbbet.  - Soha nem erkölcsös ezt mondani valakirôl: „Meggyógyítottam ôt." Az egyetlen, aki meg tudja gyógyítani, az ô maga. A gyógyulás csak az ô saját testében mehet végbe.  - A reikivel kezelt személy azt is mondhatja, nem érez semmit - vagy néha egy-egy reiki-gyógyításkor gyógyító véli azt, hogy semmi sem történt.  - Némelykor a gyógyító nem érez semmit, míg a reikivel kezelt személy tetemes változást tapasztal. Mindig bízzunk a reiki-energiában.  - A gyógyítás megtörténik, akár észlelik, akár nem. Egy-egy kezelésen a reikivel kezelt személy hirtelen a fájdalma fölerôsödését is érzezheti. Ezt pozitívan kell megélni, mivel azt mutatja, hogy dolgozik a reiki.  - A reikit használhatjuk önmagában vagy orvosi (illetve állatorvosi) kezeléssel együtt.  - Nem oltja ki a gyógyszeres vagy egyéb kezelés hatását, legfeljebb még hatékonyabbá teszi azokat, és könnyít a betegen. A reiki energia felgyorsítja a gyógyulást. Például kemoterápiás kezelés - holisztikus gyógyítók szemében többet ártó, mint amennyit használó eljárás - alatt álló személy számára a reiki erôsíti annak pozitív hatását, míg segít a negatívakat csökkenteni.  - A reiki csodálatosan hat a gyógynövényekkel vagy a homeopátiával, holisztikus eljárásokkal együtt. A gyógyszereknek vagy a homeopátiás szereknek a beszedés elôtt reikivel történô feltöltése ugyancsak fokozza a hatékonyságukat.  - Azokban az esetekben, amikor olyan gyógyszeres kezelés alatt áll a beteg, mint az inzulin vagy a magas vérnyomást csökkentô készítmények, gyakran ellenôrizni kell a vér összetételét, mert a gyógyszeradagok esetleg csökkentésre szorulnak.  - A reiki segíthet a csonttörés gyógyulásának a felgyorsításában, ám a legjobb megvárni, amíg a csontot a helyére illesztették, és csak utána végezni a gyógyítást, nem közvetlenül a törést követôen.  - A reiki energia néha nagyon gyorsan hat, és ha a csont még nincs a helyén, a test más részein végezzünk reiki-gyógyítást, ne a törés fölött. Soha ne tegyük a kezünket közvetlenül sebre vagy sérült bôrre. Helyezzük a kezünket a közelébe, és a reiki energia oda áramlik, ahol szükség van rá, anélkül hogy fokozná a fájdalmat vagy a fertôzés veszélyét.