Késmárki László: Angyali imák és kéztartások

Az imamegfelelô testtartásban, kéztartással  suttogva ismételt kiejtése ellazítja a testet, megtisztítja az érzelmeket, gondolatokat, spirituális erejével transzcendens élményhez juttat, s olyan szellemi térbe emel, ahol lehetôvé válik negatív gondolatmintáink eltörlése, tudattalanunk új gondolatmintákkal való átprogramozása.

Mindegyik imádkozási pozíció különleges jelentéssel bíró imaközvetítési mód. Ezen pozíciók segítségével alakítja át, szenteli meg test-templomát a hívô, hogy az imát annak módjával is kifejezze, így az ima cselekedete a teljes testben történéssé válva áthangolja és megtisztítja az energiarendszert, és élô válasszá formálja az Istennel kommunikáló lelket.


A kezek mellett az egész test nyelvvé válik az Istennel való párbeszédben.


A testtartás, a gesztusok, a kiejtés, a ritmizálás és a hangsúlyozás mind-mind felerôsítik az imák hatásmechanizmusát.


A kézpozitúrák az ima különbözô pillanatait, minôségét és mélységét is befolyásolják. A mudrák amellett, hogy belsô érzéseket fejeznek ki, maguk is különbözô lelki minôségeket teremtenek.


Az imára kulcsolt kéz a szavak elanyagtalanításának eszköze, az ember-lélek angyalszárnya. Az imák erejét nagymértékben felerôsítô ujjtartások kozmikus antennaként hangolják be az egyes spirituális entitásoknak, angyaloknak megfelelô frekvenciákat, és segítenek az információk felfelé és lefelé áramoltatásában, az égi információk erôvé konvertálásában. Az ujjállítások olyan kapcsolótáblák, melyekkel az angyalok – nevük ismeretében – behangolhatók, és erôik, tulajdonságaik, képességeik, hatalmaik az imádkozó megfelelô fénytesteibe akkumulálhatók. A kéztartás az ima válaszreakciójának, a kegyelemnek a manifesztálódását is megvalósítja.


A könyv elsôként mutatja be a kereszténységben használatos 150 mudrát, az imaformákat, azok kéz- és testpozícióit, az imádkozás technikáját, elônyeit, a lelki alkímia „oldás és kötés”- módszerét, az arkangyalok és a 72 angyal ujjtartásait, napi imáit.


A könyv megvásárolható: www.bookline.hu