Mai bölcsesség – szavaink hatalma

A szónak teremtô ereje van, a gondolat szüli, amikor kimondják, fellobban, életre kel. Egy negatív szót csak egy hasonló kaliberû pozitív szóval lehet kioltani.


 Hallottál már oktalanul kiabáló tömeget, verset, egy imát, vagy Shakespeare örökbecsû szavait, olvastál regényt és kommentet, figyelmeztetést és kedves köszöntôt. Mindegyik más-más hatással bír. A szó, amely körül vesz, felöltözteti lelkedet, s azután azt a ruhát hordod jó ideig, míg más szavak nem szövôdnek köréd.  Ha valakinek az arcára nézel, látod, milyen szavakat használ. Fôleg idôsebb emberek arcán íródnak ki a gondolatok, szavak, alap-arckifejezés formájában. Van, akinek a keserûség lefelé húzza vonásait és van, akinek nevetôráncai vannak. Olyan is akad, akinek tekintete szinte átszögez. Isten ments, hogy megszólaljon. ô régóta csak sötét szavakat hallgat, azokat ismétli mantraként, minden mondata egy erôteljes nem és egy kétségbe esett miért, de nem tudsz rajta segíteni, hiszen a félelem szavai már sövényt vontak köré, áthatolhatatlanul. Becsüld meg a mosolygós öregeket, és hallgasd ôket, kevesen vannak már, a jóság régi követei. 
Jól akarsz élni? Örömben? Elégedetten?Ugye látod, milyen iramban gyorsul a lét kereke, fejvesztve keressük a fix pontokat, és ebbôl a gyorsulásból úgy szállhatunk ki, ha keressük a kapcsolatot egymással, nem különülünk el. Milyen nehéz nem kritizálni, csöndben maradni, és az igaztalan, vádra türelemmel és megértéssel, vagy akár csak semlegesen reagálni!  Kapaszkodj a jó szavakba, és ôket használd, olvass, hallgass, beszélj és írj olyat, ami téged is nyugalommal tölt el. Ez a szavak tudatos szelekciója, amit naponta érdemes gyakorolni.  Gondolatainkkal, szavainkkalmi mindannyian együtt szôjük a lét fátylát, minden szemcse finoman beburkolja, vagy véresre horzsolja a jövô nemzedékének lelkét. Ha látni akarsz, csukd be a szemed ott, ahol mások kocsányon lógatják tekintetük, ha hallani, tömd be füleid, és kapcsolj más sávra, ha beszélni szeretnél, elôször hallgass. A lényeg ekkor tárul fel elôtted és így válsz a valódi lét részévé, így nyílnak meg elôtted a rejtett kapuk, amiken ilyen felirat díszeleg: öröm, békesség, gazdagság, boldogság.  Szavak hozzádMegfigyelted már, milyen gondolattal és milyen szóval nyílik és zárul egy napod? Próbáld ki, hogy amikor kinyitod reggel a szemed, mosolyogj. Persze, jön az ellenérzés, mosoly, minek a'. Pedig hányan leírták, ahogyan indul egy nap, olyanná is válik, és olyan lesz végül a hét, és így tovább. Ha megvan a mosoly, mond ki hangosan: Jó reggelt. Igaziból ezt a régi bölcsek, és az archaikus népek mindig a felkelô Nappal szemben mondták, ha van rá módod, nézz ki az ablakon és úgy mondjad. A hála, amit a köszönöm jelez, a bôséget vonzza hozzád. ELôBB kell hálásnak lenni, elôbb kell bízni és tudni, hogy igen, minden rendben lesz, mindenre ott a megoldás, amit megtalálunk. Nem biztos, hogy pont az a megoldás, amit a felszínen gondoltunk, de utólag beigazolódik, hogy ez a lehetô legjobb út. Gondolj és mondj tehát jó szavakat, ha másképp nem megy, függeszd ki ôket, ahol felkelve megpillanthatod.  Ha kimondtuk az elsô szót magunknak, vajon mit mondunk másoknak? Lassan szokássá válik szép napot kívánni, ez a mi századunk profán változata az áldást kívánó „Az Örökkévaló, Jó Isten áldjon téged” formula helyett, és ugyanúgy feltölt és gazdagít.  A szó energia. Szép szavak, ôszinte jókívánságok megszépítenek és életünk delén is megôrzik a bennünk lévô kedvességet. Mosolyogni kezdünk, a mosoly pedig ellazít, és felemeli a lelket. Persze, ez se megy gyakorlás nélkül, de jobb kitartónak lenni. Az arcvonások igazolni fogják, hogy jó szavakból, mosolyogva éltél.