Szülô-gyerek kapcsolat: a RÁK-BAK-páros

A szemben álló jegyek mindig nehéz találkozásokat sejtetnek, vagy inkább mondjuk úgy, hogy nagy feladatokat hoznak. Különösen igaz ez a határozott, karakteres jegyek, mint amilyen a Bak és a Rák. Sokat tanulhatnak egymástól, ha nem félnek változni, és â??na ez a nehezebb- nem a saját mintázatukat szeretnék a másik félen viszontlátni. Ha igen, akkor edzôtábor vagy tolerancia-tréningre hasonlít inkább a kapcsolat.


 Ha a gyerek a RÁK és a szülô a Bak (aszcendensû)Ez a nehezebb összeállítás, ugyanis a gyerek nagyon sérülésközeli állapotban van. Beleszületik egy a sajátjától teljesen eltérô világképe: egy racionális, szisztematikus, tempós, félelmekkel teli világba, ahol nincs helye az olyan számára nemes elfoglaltságoknak, mint álmodozás, szöszmötölés. De ami még ennél is nehezebb számára, hogy a Bak szülô bármennyire is igyekszik mindig deficitben van a Rák gyerek szeretet- és ölelésigényének kielégítésében. Nagyon fontos borzasztóan odafigyelni a Bak szülônek arra, hogy ne legyen túlkorlátozó, túlkemény, túltávolságtartó. A „túl-ság” a gyerek igényeihez viszonyítandó, nem a szülô elképzeléseihez! Ellenben lesse el a lágyságot, érzelmességet, érzékenységet, saját tempót a csemetétôl. És ne higgye, hogy ô a fônök: a Rák nagyon is finom technikával tudja madzagon rángatni a világot. Ha a fokozott odafigyelés az elsô perctôl megvan, akkor a Rák biztonságban érzi majd magát és szépen megszokja a másfajta mûködést (ami egyébként jót tesz neki). Ha nincs így, akkor az elsô év után már nagyon nehezen javítható ki a „hiba”, mert a Rák nem felejt és nehezen bocsát meg, ellenben szívesen kategorizál. Persze sosem késô összecsiszolódni.  Ha a gyerek a BAK és a szülô a Rák (aszcendensû)A Rák szülô azt éli meg, hogy kapott egy kis diktátort, aki nagyon okos, nagyon rafinált és nagyon tudja mit akar. Eszköztelennek érzi magát, mert a módszerei nem vezetnek eredményhez. Hiába dédelgeti, azt nem szereti; hiába becézgeti, attól nem olvad el. Mintha ez a gyerek már pici korban is önálló lenne. Kemény tanulási folyamat a Rák szülônek leválni, és ez a Bak esetében már óvodás korban elkezdôdik. A kis önfejû csemete kôkeményen húzza meg a határait, és a Rák által kedvelt érzelmi manipuláció sem hat. Két külön világ, ami igazán kamasz korban tud melegen találkozni: ekkor a Bak érzelmi oldala radikális fejlôdésnek indul és igényli azt a szeretet-folyamot, amit a Rák adna (hacsak eddigre fel nem adja és meg nem sértôdik!). A Rák szülô fantasztikusan sokat tanulhat ebben a kapcsolatban: céltudatosságot, kitartást, elhatározást, elindulást. A Bak gyerek remekül eligazodik a világban és pillanatok alatt ráhúzza a saját szabályait. A Ráknak ez jól jöhet, mert az aggódásait és óvatosságát jól edzi. Kemény a kiképzés, de megéri, mert új világkép alakulhat ki, mindkettôjükben. Az együttmûködés kulcsa: a rugalmasság, ezt nem egymástól fogják ellesni, de hátha akad a családban egy flexibilis tag is!