macska

Önállóság, jó vezetôi készségek. Macskakarmolás: átmeneti bizonytalanság, szívesen hagyatkoznál mások tanácsára, de büszkeséged tiltja a segítségkérést. Fekete macska: kockázatos vállalkozás, amelynek eredményében magad sem bízol. Cirmos macska: emelt fôvel viselt kellemetlenség; tarka macska: nem tudsz kialakítani egy véleményt. Macska, aminek olyan színe van, ami a természetben nem fordul elô: kiegyensúlyozottnak, határozottnak mutatod magad, jókedvet színlelsz, holott épp ellenkezô érzelmeid, hangulataid vannak.Megjegyzem, hogy szerintem a macska a szuverenitás és a kiszolgáltatottság együttes, ezért érdekes jelképe, számos alantas indulat áldozata. Valószínûnek tartom, hogy a macskák körüli balhitek kialakulása, a macskák üldözése azért gyakori, mert az emberek irigylik a macskák önállóságát esetleg hangos szerelmét, saját gyámoltalanságukért, kiszolgáltatottságukért a védtelen állatot, az igazi vad kicsinyített mását büntetik. Nehéz kivételt tennem a macska-rajongókkal, akik a gondoskodás ürügyén elôszeretettel ivartalanítják kedvenceiket. Nem tudom bizonyosan, hogy a macska álombeli megjelenése összefügg-e az általam feltételezett sajátos viszonyulással.


madár

Szabad szellem, önálló gondolkodás. Földre leesô madár; tévedésed, amelyet nem ismersz be, talán még önmagadnak sem.


madáretetô

Gyengeség; szereted magad olyanokkal körülvetetni, akik nálad rosszabb helyzetben vannak.


madárfióka

Segítségkérés. Ha madárfiókát, kismadarat a kezedben tartasz: segítesz valakinek; ha messzebbrôl látod, vagy fészkében van: félénkség; visszahúzódás.


madárijesztô

Jó és eredeti ötleteidet, elképzeléseidet értetlenül fogadják.


mag

Vetômag: ügyes kezdeményezés. Gyümölcsmag: szerelem; kapcsolat, amelyet szeretnél szorosabbra fûzni.


magház

Nôk álmában: teherbe esés; a gyermekáldás körüli gondolatok. Férfiálomban: védelemkeresés.


máglya

Tiltott szerelem, tiltott gondolatok; elvi ellenzékiség, vitakedv; vitaszeretet. Máglya, ha megégetnek rajta: túl heves indulatok, félelem önmagadtól. Lásd még: TûZ.


mágnes

Akaratod, meggyôzôdésed ellenére kialakuló érzelem, amely ellen küzdesz.


magnetofon

Balsejtelmek; kételkedsz saját eljárásod helyességében; olyan tanácsot fogadtál meg és próbálsz követni, amellyel nem értesz egyet.


magnólia

Reménykedsz, hogy elhatározásod sikerül. Ha elég erôteljes az elhatározás és kitartó vagy, meg lesz az eredménye.

Magnóliát ültetni amely aztán kivirágzik: siker; az ellenkezôje(elhervad) kudarc.


majom

Ögyesség, éleselméjûség; igen jó képességek, amelyek nem párosulnak magasabb erkölcsi tartalommal; megnyerô és szélhámoskodásra hajló személyiség. Majom fenekét látni: jó megérzés, helytálló vélemény, amelyet azonban nem taktikus kimondani. Régi feljegyzés: Majomnak a piros ülepe: átlátsz egy elöljáród mesterkedésein.


mák

Rájössz, hogy félrevezettek. Mákdaráló: függô helyzeted miatt kénytelen vagy eltûrni valakinek a bosszantó és gyerekes hencegéseit.


makett

Félretolsz egy végiggondolni való kérdést.


malac

Szerencse. Malac, ha idegenkedést, félelmet ébreszt: visszafogottság; álszemérem. a


málna

Csókolózás. Málnás kert: szerelmi játék. Málnaszörp: visszautasítottál egy közeledést és most bánod; nem mentél bele valamibe, amihez kedved lett volna.


malom

Céltudatosság, kitartás. Sajnos, kevesebb eredmény, mint befektetett munka. Szélmalom: nem tudsz a pénzzel bánni; szétszórod. Vízimalom: gôzölsz, hogy költekezhess; maszek zöldséges tünet.


mályva (virág)

Csábítás; mályvaszín: józanság; érzelmeid elé helyezed az érdekeidet.


mandula

Termékenység, testi és szellemi értelemben egyaránt. Mandulabél: gyümölcsözô ötlet, vállalkozás. Keserûmandula: ügyes terv, amely, sajnos, valaki ellen irányul; rossz irányba ható jó képességek, szervezôkészség. Mandula mint testrész; Mandulamûtét: férfiálomban: szorongás, rossz partnerkapcsolat; megalázó visszautasítás; nôi álomban: agresszió; testi idegenkedés; kényszerbôl eltûrt szex.


mandzsetta

Közöny. Mandzsettagomb: régi barát, akivel szemben már nem azt érzed, amit korábban; illendôségbôl fenntartott kapcsolat.


manikûr

Protekciókkal, támogatással tudsz csak célt érni; de ezt nem ismered el.


manikûr készlet

Tartalékolt, be nem vetett agresszív elképzelések; enyhe, de hatásos érzelmi zsarolással elért elônyök; inkorrekt érvényesülés; jogtalanul szerzett elônyök.


mankó

Komoly gond; világnézet, erkölcsi válság; nem találsz választ a benned felmerülô kérdésekre.


manó

A rosszabbik éned jelképe. Meggondolatlanul kimondott, de szellemes és találó megjegyzés, amelyet jobb lett volna lenyelned; engedsz egy belsô csábításnak, úgy szerzel magadnak örömöt, hogy azzal másnak gondot okozol.


marcipán

Kiszínezett élmények hosszú elbeszélése; túlzott jelentôséget tulajdonítasz minden veled megesett dolognak.


marslakó

Ha barátságos; megbocsátás; nagy örömmel kibékülsz valakivel; ha ellenséges, fenyegetô: felszívtad magad egy jelentéktelen dolog miatt; egy tökkelütött ismerôsöd felbosszantott.


márvány

Fennköltség, erôltetett választékosság. Szigorú ítéletek.


mászni

Rúdon nôk álmában: szex. Férfiálomban is az, csak bizarrabb ötletek jele. Kötélen: rajongás, gyerekes ragaszkodás. Földön mászni: meggátolt újítókedv; ne hagyd magad háttérbe szorítani! Fára mászni: jól képviseled a saját érdekeidet. Hegyre, hegyoldalon mászni: egy gyengeséged, félelmed leküzdöd; jó irányú változtatáson mész át.


matrac

Maradi gondolkodás, aggályoskodás és az ebbôl fakadó eseménytelen élet. Nôk álmában: férfiakról alkotott helytelen elképzelések egész sora. Férfiálomban: olyan nô ébreszti fel az érdeklôdésedet nem is akárhogyan , akirôl elítélôleg gondolkodsz.


mázolni

Mást mutatsz és mást is hiszel magadról, mint amilyen vagy.


medve

Jó cimboraság, kedves cinkosság. Medve, ha ijesztô: egy barátod árulása. Játékmedve, mackó: olyanhoz vonzódsz, akit kicsit kelekótyának tartasz; keresed az olyan kapcsolatokat, ahol gyámkodhatsz. Jegesmedve: erôltetett komolyság; a könnyedség hiánya.


megálló

Bonyodalom; véget nem érô vívódás, perlekedés. Kikapcsolódás utáni vágy.


megengedni

valamit, amit ébren nem engednél meg Szeretsz titokzatoskodni; nagyon vigyázol, hogy ne adj okot a szóbeszédre.


megfeneklett

hajó, csónak Szerelmi leleményeskedés, amely nem jár a várt eredménnyel.


megfulladni, vízbe fulladni, fulladás

Ha te magad fulladsz meg: öröm ér. Ha a fulladástól megmentenek: egy jó akaróddal találkozol. Vízbe fojtanak: anyagi veszteség ér. Ha segítségére sietsz egy fuldoklónak: józanul oldasz meg egy veszélyes helyzetet. Vízi hulla: kedvtelés.


meghajolni

Kínzó feszültség, gátlás: ha elôtted hajlanak meg: vágyott, de el nem ért diadal; gyôzelmi és sikerábrándok; feszélyezettség.


meghalni

Egy ügyedet le szeretnéd zárni. Ha a konkrét lelki problémádat álmodod meg és ebbe belehalsz álmodban: a lelkedben lezártad ezt a gondodat.


meghatódni, meghatódottságot érezni

Szeretni vágysz. Meghatódni olyasmin, amit ébredés után nem tartasz meghatónak: nem mered érzelmeid megmutatni, félsz, hogy visszaélnek vele; nem tudsz számot adni magadnak, nem érted a saját indulataidat vonzónak, érdekesnek találsz valakit, akinek különben minden cselekedete, viselkedése távol áll tôled.


meghívó

Rossz hír; munkahelyi konfliktus. Utólag értesülsz egy, személyedet, körülményeidet is érintô, változásról. Meghívó, ami egy régen megtörtént eseményre, találkozóra szól: valami mellett elmész; túl lezseren kezelsz egy kapcsolatot, ami többet jelent számodra, mint ahogy azt hiszed.


megrovás

Tudod, hogy hibáztál; visszaéltél valakinek a bizalmával.


megszégyenülni

Titkos vágyaid jele; érzelmek, indulatok, vonzalmak, amelyeket titokban tartasz; újra és újra visszatérô fantáziák; gondolatok, amelyeket hol kedvvel, hol feszengve szövögetsz.


megszólítani

Ha Te szólítasz meg egy ismeretlent: barátságtalanul viselkedtél valakivel, aki kedvesen közeledett hozzád. Ha téged szólítanak meg megbocsátják türelmetlenséged.


megvakulni

Erôsen szépített valóság; elfogultság. Szerelmesnek: feltétel nélküli hit, gyanútlanság; a partner túlértékelése, felruházása olyan tulajdonságokkal, amelyekkel nem rendelkezik; házasnak: elfojtott féltékenység.


méh

Bosszúság, ingerültség. Türelmetlen vagy a környezeteddel. Méhfullánk: megbántottak és erre Te is megbántasz valakit, természetesen nem azt, aki felingerelt; apróságok miatt zsörtölôdsz


méhkas

Kellemetlen rokonok; családi perpatvar. Régi feljegyzés szerint: örökösödési per.


mell

Â?Jegyzi anyádatÂ? Krúdy. Mell, ha ijesztô vagy visszataszító lenne: kicsapongás, italozás, illetve az ezt követô szorongás jele. Melled, ha mutatod, mutogatod: nôi álomban: lépre csalsz valakit, ravaszul hódítasz;férfiálomban: erôfitogtatás. Saját melled, ha az rossz érzést ébreszt: nôknek: mulasztás a családoddal szemben; férfiálomban: legyôzöttség; rabulejtettség. Lány álmában: mell, ami ráncos, fonnyadt vagy beteges kinézésû: felesleges bûntudat, indokolatlan félelem.


mellvéd

Jó összeköttetés, magas rangú protektor; jóbarát, aki eléd áll, segítséget nyújt.


mélység

Tehetetlenségérzet, félelem. Lásd még: SZAKADÖK.


ménes

Vidámság, jó kedély; fiatalos gondolkodásmód.


menetrend

Pontatlanság, kapkodás. Utazás elôtti álomban: túl szoros, túltervezett, túlszervezett program.


menhely

A jövôdtôl való aggódás; gyûjtögetés, spórolás.


mennyország

Hirtelen támadt kimerültség, fásultság; egyszerre több ismerôsödben is csalódtál; átmeneti kiábrándultság, ami különösen azért zavar, mert különben lelkes, lendületes természetû vagy. Â?Betegnek mennyországban járni:jegyez közeli gyógyulástÂ? Krúdy.


mentô autó

Jó elhatározás; jó irányú változás. Különben lásd még AUTÖ.


menyasszony

Lánynak: csalódás; terveid nem váltak valóra. Asszonynak; kialakulófélben lévô viszony. Férfiálomban: kedved ellen való fordulat.


menza

Diákálomban: egy pedagógus iránti vonzalom jele. Felnôttálomban: elégedetlenség, unott körülmények. Gazdag ember álmában:fösvénység.


mérce

Férfiálomban: teljesítményelvûség; nôk álmában: anyagiasság.


méreg (mérgezô szer, anyag)

Ha jeltelen üvegben van és csak Te tudod róla, hogy méreg: nagyon, túlontúl is ügyesnek hiszed magad, úgy gondolod cseleiddel célt érsz. Ha üvegen, dobozon a méreg jele látható: dühödben meggondolatlan kipakolásoddal olyan lavinát indítottál el, aminek magad is kárvallottjává válsz; saját hibádbóli presztízsveszteséged. Mérgesgomba: nevetségesnek tartod az ellened irányuló áskálódást; nem ér célt az ellened irányuló piti rossz szándék. Méregpor: igazságosan osztod el a dühödet, mindenkihez van egy rossz szavad. Mérget fôzni: bosszúterv, amelyet, szerencsére, nem is akarsz megvalósítani, beéred az ábrándozással. Méreg, ha az ételedbe teszik és ezt észreveszed, vagy más módon be akarják neked adni: nagyobb jelentôséget tulajdonítasz magadnak, mint amekkorával bírsz; úgy érzed, hogy irigyelnek, valójában csak szeretnél irigylésre méltó lenni, sôt: ez a leghôbb vágyad.


mérleg

Általában: jó diplomáciai érzék; kényes élethelyzet, amelyben meg kell gondolnod minden lépésedet, szavad. Fogyókúrázók álmában: késlekedô siker. Mérleg, amelynek nyelve, mutatója nem mozdul, bármilyen súlyt is helyezel rá: hatásvadászás; ha másként nem, hát úgy akarod magadra felhívni a figyelmet, hogy felbosszantasz valakit. Ideoda lengô mérlegmutató: azt se bánod, ha szidnak, csak veled foglalkozzanak. Tapasztalatom szerint a mérleg mint álom, nem a kiegyensúlyozottság jele, inkább ellenkezôje: hányódás az elbizakodottság és a kishitûség között, bizonytalan önértékelés.


mesebeli táj

Gyermekálomban kiselhagyatottság. Felnôttálomban: jól tûrt, sôt kedvelt magány, egyedüllét.


mesefigura

Gyermekálomban: igazságtalanság, büntetés. Felnôtt álomban: kellemetlen házastárs, partner.


mész

Elkendôzött igazság; kimagyarázkodás ôszinteség nélkül.


meszelô

Jó színben akarsz feltûnni, ami természetes. De ha nem igyekeznél annyira, jobban sikerülne.


metró

Menekülés a valóság elôl, nyomott, kedélyállapot; metró, amely nem áll meg, elrobog veled az állomások mellett: kisajátító partner, aki elvonja a figyelmed minden egyébrôl, elidegenít a barátaidtól. Metróban benn rekedni angol magyarázat: két tûz közé vagy szorítva Â?Between the devil and the deep seaÂ?


metró alagút

Kilátástalannak látod a jelenlegi helyzetedet, nem találod a megoldást egy vagy több problémádra.
Ha az alagútból kijutsz: saját erôdbôl fog sikerülni a gond megoldása, csak össze kell szedni a bátorságod és gyûjtened kell egy kis önbizalmat.
Ha eltévedsz és látod a kijárat fényeit, de nem tudod azt elérni: saját csapdádba kerültél, kérj segítséget egy szerettedtôl!


méz

Praktikus gondolkodás; dolgos természet, ami háttérbe szorított érzelmi élettel, gyakran mûkedvességgel párosul. Kicsorduló, szétfolyó méz: olyan esemény emléke, amelynek az utóhatása édesebb, mint maga az egykori esemény. Lépesméz: ne köss olyan megállapodást, amirôl eleve tudod, hogy meg fogod szegni.


mézeskalács

Szép ígéret; mézeskalács szív: minél mintásabb, színesebb, annál kevésbé ôszinte kedveskedés.


meztelen ember

Ha vágyat ébreszt: önmagáért beszél. Ha idegenkedést, megütközést vált ki: félsz, hogy valamely titkod kiderül. Ha Te vagy meztelen ott, ahol ez nem helyénvaló és ebben a helyzetben szorongsz: feloldódási képtelenség; rossz eszközökkel próbálod magad felé fordítani az érdeklôdést. Ha jól érzed magad meztelenül, örömmel tölt el: érdekes tehetség; kitárulkozás, gyakran jó színészi képesség; színészkedési hajlam; különben ital hatása alatt tett hazug vallomások, viselkedések; kitalált történetek színes elbeszélése. Meztelen emberek között lenni esetleg felöltözve és ettôl kínos zavart érezni: sznobérig; lépéstartási kényszer; nálad tekintélyesebbnek ítélt személyek véleményének a meggyôzôdésed ellenére való hangoztatása, saját ízléseddel ellentétes cselekedetek.


mikrofon

Pletyka. Nincs kivel megosztanod a gondolataid érzed, de azért naponta többször is megpróbálod megértetni magad.


mise

Megtisztulási, jobbá válási törekvés; jószándék. Nem tudsz annyit tenni szeretteidért, amennyit szeretnél.


mobiltelefon

Zaklatottság; be akarnak vonni egy olyan viszálykodásba, amihez semmi közöd.


mocsár

Bûnös gondolatok, esetleg tettek; rossz lelkiismeret. Mocsáron járni veszélyérzet nélkül vagy jó érzéssel: szigorú, fenyegetôzô környezet; elkövetett kisebb hibáidért rettentô letolást kapsz. Mocsárba elmerülni: igen károsnak ítélt szenvedély; eladósodás. Mocsáron csónakázni: szokatlan szerelmi vágyak.


mogyoró

Jó beosztási, szervezési képesség, ami olykor kicsinyességgel párosul.


moha

Szép érzések egy régi ismerôssel, baráttal szemben. Fiatalkori szerelem emléke. Mohos fa: be nem teljesedett régi szerelem; régi mulasztás, amelyet nem tudsz megbocsátani magadnak. Moha, ha szobádban, bútoraidon van: kissé megfakult szerelmi kapcsolat, ami szeretetté, barátsággá alakul.


molnár

Szorgalmas, szívós munka, amelynek eredményét mások élvezik; javaidat szétszórod, szétosztogatod.


móló

Jóérzés; reményteljes Iehetôségek. Mólón átcsapó hullámok: ha látod: szerelmet ébresztettél; ha elsodornak: szerelmed magasabb hôfokú, mint azt helyesnek tartanád.


moly

Egy ellened irányuló alattomos lépés, amely nem ér célt, mégis maga a szándék rosszul esik neked; váratlan helyrôl, személytôl érkezô kellemetlenség.


monogram

Azt jelenti, akinek a monogramját látod: félszeg vagy vele szemben, Â?álmodni sem merszÂ? róla. Ha sajátod: magadnak kell segíteni magadon, nem tud más. Ha ismeretlen név kezdôbetûi: nem engedsz magadban utat egy ébredô érzelemnek.


morajlás

Vigyázz,mert elragadnak az indulataid! Földmoraj: bûnösnek érzed magad, pedig csak kicsit hibáztál.


mosakodni

Ögynevezett Â?tisztátalanÂ? valójában igen kellemes gondolatok, érzések. Tusolni: kapcsolataiddal packázol, könnyelmûsködsz.


mosás

Ruhanemût mosni: félrelépés. Fogat mosni: restelled saját ellenséges indulataidat, de nem bírod leküzdeni azokat. Ölelmiszert mosni: folyó víz alatt: könnyelmûség, anyagiakban és érzelmekben egyaránt; élénk, kissé csélcsap természet; edényben mosni, áztatni ételt: pedantéria, spórolás, egy ideig tartó visszafogottság, majd egy fékevesztett cukrászdalátogatás, vagy valami még annál is jobb követ.


moslék

Idônként meghökkensz a saját ötleteidtôl; különös dolgok jutnak az eszedbe.


mosogatni

Utálatos feladat, amit humorral oldasz meg.


mosógép

Halogatás; egy kényelmetlen ügyet el kell intézned, nemet kell mondanod valakinek. Mosógépbe olyan dolgot, dolgokat tenni, ami nem oda való: udvariasságot kell magadra erôltetned.


mosószer

Távol akarsz magadtól tartani visszatérô, neked nem tetszô gondolatokat.


moszat

Megújulási készség. Képes vagy mindent elölrôl kezdeni.


motor

Ismeretlen rendeltetésû motorgép: tájékozatlanság; amely megôrzi a gyermeki derûdet.


motorcsónak

Férfiálomban: nagy lendülettel ráhajtasz a barátod, esetleg közelebbi hozzátartozód nôjére. Nôi álomban: egy barátnô iránti rajongás, aminek rossz vége lesz: addig ömlengsz róla, amíg a partnered is felfigyel rá lehet, hogy ezt akarod?


motorkerékpár

Férfiálomban: agresszivitás. Nôi álomban: ha nem is tudod magadról, de szereted az erôszakot és ki is hívod azt.


mozdulat, mozgás

Amit akaratod ellenére teszel: szétfeszít az indulat. Mozgás, aminek nem találod magyarázatát, önmaguktól mozgó tárgyak: féken tartott fantázia.


mozi

Mások dolgaival való törôdés; kíváncsiskodás. Gyakran álmodnak moziról, akik saját erejüket mások gyengeségébôl merítik; azért hallgatnak végig panaszokat, bajokat, mert ezek által saját relatív jó helyzetüket igyekeznek elsôsorban maguk számára igazolni. V. ö.: CIRKUSZ, SZÍNHÁZ. Autós drivein mozi: nem vagy egyenes önmagadhoz. Örügyeket keresel ahhoz, hogy megcsináld, ami jólesik; fájdalmat érzel, hogy bódító hatású tablettát vehess be USAbeli magyarázat.


mûhely

Ha ismerôs: jó kedvvel végzett, de nehéz munka. Ha idegen, ismeretlen célú mûhely: halogatsz valamit, netán orvosi vizsgálatot.


múmia

Gorombán korlátozzák a szabadságodat.


muskátli

Nôi álomban: elônyben részesíted a látszatot; a kollégáknak, a szomszédoknak viselkedsz; ha ôk tudják, hogy körülötted minden rendben van, akkor nem számít semmi. Férfiálomban: visszavágyódás a gyermekkorba.


mûsorfüzet

Sajnos, terved nem sikerül; partnered egészen másképp fog reagálni, mint ahogy eltervezted, ezzel aztán téged is kizökkent elôre kiagyalt szerepedbôl; csalafinta mondandódból.


mustár

rendszeretet; szigorúság; különösen pénzügyekben.


mutatványos

Álságos jellem; szenvelgô mûbarátság; változékony hangulat.


mûtô

Pontos és fontosnak tartott munka; a hibázástól való félelem.


múzeum

Szeretsz emlékeidrôl mesélni, érdekes, figyelemfelkeltô dolgokat mondani. Múzeum, ahol egészen hétköznapi, közönséges tárgyakat, piszkos holmikat látsz: eredetieskedés, viccelôdési kedv; hülyéskedés olyankor, amikor az nem helyénvaló.